Cluiche na Caillí

Samhain, 2023.


Tá Caitlín Cailleach iontach cantalach…agus níl sí ródheas!

Socraíonn sí nach maith léi daoine, nó rudaí, mar gheall ar na héadaí a chaitheann siad nó mar gheall ar an chuma atá orthu!

An dtig leatsa patrún a fheiceáil sna rudaí nach maith le Caitlín?

Mar rang, bainigí triail as an chluiche le chéile. Ansin, thig libh bhur gCluiche Caillí féin a imirt sa rang!

*Is fearr amharc air seo ar ríomhaire mór nó táibléad – ní oireann sé do ghutháin


baruil