D’fhorbair an tÁisaonad an suíomh seo in 2020, le linn ghéarchéim na paindéime le hábhar léitheoireachta a chur ar fáil do Ghaelscoláirí na tíre agus le tacú leis an bhfoghlaim ar líne agus muid go léir gafa sa teach.


This site was developed by an tÁisaonad, Belfast, in 2020 during the COVID pandemic, to provide reading materials to Irish medium pupils and support online learning.